Yıllar yıllar önce...

Kayıtlar M.Ö. 2600-2100 yıllarında Mısırlılar’ın Babillilerden öğrendikleri ekmeleri pişirdiklerini gösteriyor. Ramses’in fırını çeşitli kekler ve ekmekler üretirdi. Bazıları çeşitli hayvan şekillerindeydi ve kurbanlık için kullanılırdı.

Tarihte insanların ilk ekmeği yapmaları ve sonrasında onu çeşitli malzemelerle tatlandırmaları pastacılığın başlangıcı sayılıyor.

1270 yılında Paris’te Pastacılar Birliği kurulmuştur. Birlik tek yetkisi doğrultusunda yalnız düğün ve ziyafetlerde pasta satabiliyormuş. Günümüze kadar gelen çıraklık ise ilk defa bu birliğin nizamnamesinde mevcutmuş.

"Resimde 1800 lerin sonlarında çarlık Rusyasında Hemşinliler tarafından kurulan İstanbul pastanesi."

Ülkemizde pastacılık ve fırıncılık tarihi adına yapılan pek fazla çalışma bulunmuyor. Fakat rahatlıkla söylenebilir ki, ülkemizde bu sanatın gelişmesi, yayılmasında Hemşinliler, Rum, Ermeni, Yahudi vatandaşlarımız ve Balkanlardan göçmen olarak gelen Makedon ve Yugoslavlar etkili olmuştur.

Nitekim Nur Akın'ın "19. Yüzyılın İkinci Yarısında Galata ve Pera" adlı eserinde Beyoğlu'nunönemi şu şekilde açıklanmaktadır:

"19. yüzyılın ikinci yarısında Pera'nın pasta ve şekercileri de Avrupa'nın ünlü başkentlerindekilere eşdeğerdir. Buralarda her türlü pasta, şekerleme ve çikolata çeşitlerini bulmak mümkündür."

Hemşinlilerin Rusya’ da başlayan pastacılık yaşamları Rusya gurbetçiliğinin sona ermesi ile tüm Türkiye’ de ve diğer ülkelerde devam etmektedir